Taotlusvoor rahvusvähemuste kultuuriseltsidele ja katuseorganisatsioonidele Euroopa Liidu fondidest rahastatud projektide kaasfinantseeringu taotlemiseks

Konkursi aeg 01.05.2018 17:00 - 31.12.2018 00:00
Taotlusvoor
Kood RK18KFI001
Korraldaja: Rakenduskeskus

Taotlusvooru eesmärk on pakkuda rahvusvähemuste kultuuriseltsidele ja katusorganisatsioonidele võimalus taotleda kaasfinantseerimist osalemiseks Euroopa Liidu fondide ja liikmesriikide programmide poolt korraldatavatel konkurssidel.

Taotlusvoorus saavad toetust taotleda rahvusvähemuste kultuuriseltsid ja katusorganisatsioonid, kes on Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingutena või sihtasutustena enne 01.01.2017. Rahvusvähemuste kultuuriseltside ja katusorganisatsioonide põhikirjas peab olema ühe eesmärgina välja toodud rahvuskultuuri säilitamine ja/või tutvustamine.

Taotlusvooru kogueelarve on 15 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 15 000 eurot.

Taotlus koos lisadega esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressile taotlus@integratsioon.ee.

Taotlusvooru tulemustest teavitatakse taotlejaid kirjalikult hiljemalt seitsme tööpäeva pärast taotluse esitamist. Tegemist on tingimusliku otsusega. Lõplik otsus tehakse, kui taotleja on saanud positiivne rahastamise otsuse Euroopa Liidu fondist.

Taotluste esitamine toimub jooksvalt taotlusvooru eelarve lõppemiseni, kuid hiljemalt 31.12.2018.

Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium

Konkursi dokumendid:

Lisa 2 – Euroopa Liidu fondile esitatav taotlus ja eelarve
Lisa 3 – Taotleja põhikirja koopia

Lisainfo:

Kristina Pirgop

Partnerlussuhete valdkonnajuht

+372 659 9024
kristina.pirgop@integratsioon.ee