Tagasipöördujale

Tere tulemast tagasi Eestisse!

Integratsiooni Sihtasutus nõustab tagasipöördujaid ning jagab tagasipöördumise kulutuste leevendamiseks sotsiaal-majanduslikku tagasipöördumistoetust. Tagasipöördumistoetust saab taotleda Eesti kodakondsusesse kuuluv või Eesti elamisluba omav etniline eestlane, kes:

  • on Eestist emigreerunud üldjuhul vähemalt 10 aasta eest või sündinud välisriigis;
  • vajab Eestisse tagasi pöördumiseks oma majandusliku ja sotsiaalse seisundi tõttu toetust.
  • Alla 30-aastane noor, kes on läbinud välismaal nii magistri- kui doktoriõppe, ei pea olema võõrsil elanud 10 aastat.

Eestisse tagasipöördumine kulgeb sujuvamalt, kui olete sellele juba eelnevalt läbi mõelnud ning enda jaoks selgeks teinud, millised toimingud peate kodumaale naastes läbi tegema.

Elukoha registreerimine

Esmalt tuleb registreerida oma elukoht rahvastikuregistris. Ilma selleta ei saa te alustada järgnetevaid toiminguid – leida lasteaia- ja koolikohta, saada sotsiaalsed toetusi jms. Suurt osa avalikest teenustest osutab kohalik omavalitsus ning teenuste osutamise aluseks on isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel. Seepärast kontrollib kohalik omavalitsus, kas rahvastikuregistri andmetel elab inimene Eestis ja selles kohalikus omavalitsuses, kus ta teenuseid soovib tarbida. Rahvastikuregistris Eesti.ee kaudu saab igaüks oma andmeid täpsustada ning vajadusel hõlpsasti uuendada.

Elukohateate esitamise kohta saab lähemalt lugeda riigiportaali artiklist “Elukoha registreerimine”.

Ravikindlustus ja perearstiteenused

Ravikindlustuse ja perearstiteenuste osas on oluline rahvastikuregistri kanne, kuid veelgi olulisem on meeles pidada, et perearsti nimistusse kandmine võtab aega. Sestap tuleb sellega tegeleda kohe, mitte siis, kui tervisega hädad käes. Perearsti valimise ja perearsti juurde registreerumise kohta leiab teavet: http://www.terviseamet.ee/peremeditsiin/patsiendile/perearsti-vahetamine-ja-valimine.html

Haridus

Lasteaia- ja koolikoha leidmisel toetab inimesi kohalik omavalitsus. Nende küsimustega tuleb pöörduda valla- või linnavalitsuse poole. Eesti seaduste kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama kõikidele Eestis elavatele lastele lasteaiakoha ning kodulähedase koolikoha. Kui te soovite oma last panna mõnda teise kooli, siis on see võimalik juhul, kui teie poolt soovitud koolis on vabu kohti. Kohaliku omavalitsuse pädevuses on korraldada ka kohapealset huvitegevust. Huvitegevustes kaasalöömine aitab tagasipöördujatel kiiremini ka kohenda.

Töö ja ettevõtlus

Töö otsingute ja tööalaste valikute nõustamises on abiks Eesti Töötukassa https://www.tootukassa.ee/.

Ettevõtlusega alustamisel ja jätkamisel pakuvad maakondlike arenduskeskuste (MAK-ide) ettevõtluskonsultandid tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad äriplaanide arendamisel ja seatud eesmärkide saavutamisel. https://www.eas.ee/teenus/noustamine-maakondlikes-arenduskeskustes/

Juhiluba ja auto registreerimine

Juhul, kui tagasi pöördudes võetakse kaasa oma isiklik sõiduvahend, millel on teise riigi registritunnused, tuleb pöörduda Maanteeametisse sõiduvahendi Eestisse ringi registreerimiseks.
treerimiseks. Täpsemat teavet nii nõuete kui kontaktide kohta leiab Maanteeameti kodulehelt:

https://www.mnt.ee/et/soiduk/registreerimine/soiduki-registreerimine

Tagasipöördujad, kelle juhiluba on väljastatud välisriigis, peaksid samuti tutvuma nõuetega Maanteeameti kodulehel: https://www.mnt.ee/et/liikleja/juhiluba-ja-juhtimisoigus/valisriigi-juhiluba, et säilitada juhtimisõigus ning vajadusel õigeaegselt juhiluba uuendada.

Täiendavalt leiab teavet:

https://www.eesti.ee/et/kodakondsus-ja-dokumendid/eestisse-tagasipoeoerdujale/