Время конкурса 26.09.2019 10:00 - 21.10.2019 14:00
Riigihange
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Hange: Eesti keele messide „KU-ку“ korraldamine (viitenumber 213772)

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Hanke eesmärk: ette valmistada ja korraldada Tallinnas ja Kohtla-Järvel kaks (s.o üks Kohtla-Järvel ja üks Tallinnas) vähelõimunutele eesti keele õppimise võimalusi tutvustavat messi vastavalt käesolevas riigihanke alusdokumendis (sh. tehnilises kirjelduses) sätestatule, sealhulgas:

- tutvustada külastajatele eesti keele õppimise võtteid ja vahendeid (sh juhendada valima kursusi ja teisi keeleõppe võimalusi);

- jagada külastajatele juhiseid ja nõuandeid eesti keele õpingute alustamiseks või jätkamiseks;

- jagada külastajatele juhiseid testide ja eksamite sooritamiseks, sh oma keeletaseme määratlemiseks;

- õpetada külastajatele kasutama iseseisva keeleõppe materjale ja vahendeid;

- teadvustada avalikkusele eesti keele õppimise võimalusi.

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1606525/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 21. oktoobril 2019 kell 14.00.

Дополнительная информация:

Kätlin Kõverik

Integratsiooni Sihtasutuse vanemnõustaja

+372 659 9032
katlin.koverik@integratsioon.ee