Заголовок:
Metoodiline käsiraamat bioloogia õpetamiseks gümnaasiumis
Автор:
Signe Abel, Anne Kivinukk, Urmas Lekk, Ilona Lille, Marje Loide, Anneli Lukason, Kristel Mäekask, Dmitri Solntsev, Erkki Tempel, Eve Torv
Publisher:
MISA
Год:
2013
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
учебные материалы gümnaasiumiaste 
Файл:
298_Metoodiline_kasiraamat_bioloogia_opetamiseks_gumnaasiumis.pdf

Käesoleva  metoodilise  käsiraamatu  eesmärgiks  on  abistada  õpetajat bioloogia õpetamisel ja vene keelt emakeelena kõnelevat õpilast õpitava omandamisel.

Iga peatükk koosneb sissejuhatavast osast, õppetekstidest, nende juurde kuuluvatest ülesannetest ja kontrollküsimustest. Ülesannete täpsemaks mõistmiseks on esitatud ka nende lahendused ning vastused.