Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide toetamine

Konkursi aeg 23.01.2019 12:45 - 25.02.2019 01:00
Taotlusvoor
Korraldaja: Rakenduskeskus

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ja nende liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikule toimimisele ja süsteemsele arendamisele Eestis.

Toetuse andmise tulemusena on tagatud:

1) rahvusvähemuste kultuuriline mitmekesisus Eesti ühiskonnas ning seeläbi tugevdatud Eesti kultuuri;

2) rahvusvähemuste katusorganisatsioonide omavaheline koostöö ning koostöö noorte, erinevate eestikeelsete kogukondade, seltside ja kultuurisasutustega;

3) rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikkus ja haldusvõimekuse suurenemine;

4) rahvuskultuuride eripära tutvustamine;

5) rahvuskultuuripärandit tutvustavate ja edendavate sündmuste toimumine.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmeks on vähemalt viis liikmesorganisatsiooni, kes tegelevad rahvusvähemuste kultuuripärandi tutvustamise, arendamise ja edendamisega Eestis.

Taotleja peab olema tegutsenud rahvusvähemuste katusorganisatsioonina enne taotluse esitamist vähemalt kaks aastat.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25.02.2019 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru ühe aasta eelarve on 457 000 eurot. Taotlus ja eelarve esitatakse kolme aasta peale.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 31.12.2018 määrus nr 24 “Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord“, mis on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019024 . Määruse seletuskiri on kättesaadav lingilt

Abimaterjal:

Määruse venekeelne tõlge

Seletuskirja venekeelne tõlge

Erinevuse korral eestikeelse ja venekeelse teksti vahel lähtutakse eestikeelsest tekstist.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad:

31.01.2019 kell 14-16 Integratsiooni Sihtasutuses (Tallinn, Rävala 5, 6 korrus)

06.02.2019 kell 10-12 Integratsiooni Sihtasutuses (Tallinn, Rävala 5, 6 korrus)

Infopäevale palun eelnevalt registreerida e-posti aadressil kristina.pirgop@integratsioon.ee

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

 

TULEMUSED

Toetuse saajate nimekiri koos toetuse summadega

Lisainfo:

Kristina Pirgop

Partnerlussuhete valdkonnajuht

+372 659 9024
kristina.pirgop@integratsioon.ee