Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitused

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitusele on oodatud kõik eesti keelest erineva emakeele ja eesti kultuurist erineva kultuuriga vähemalt 18-aastased vähelõimunud püsielanikud ja uussisserändajad.

Koolituse kestus on 18 akadeemilist tundi, mis koosneb 14 tunnist kontaktõppest ja 4 tunnist õppekäigust (-käikudest).

Koolitusele saab registreerida läbi Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor AS ja Paurman & Partnerid Õigusbüroo OÜ kodulehe (https://www.kodanik.net/).

Koolituste korraldajaga saab kontakti – e-post: januspaurman@gmail.com ja tel: +372 5660 4379

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitusi vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele elluviimist toetab Integratsiooni Sihtasutus koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor AS ja Paurman & Partnerid Õigusbüroo OÜ-ga. Koolituste tellija on Integratsiooni Sihtasutus.

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“.