Pereõpe

Pereõpe on hästitoimiv meetod tutvustada Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeelega 7-18aastastele noortele lähemalt eesti kultuuri ning pakkuda võimalusi keele praktiseerimiseks ja kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega. Eesti keele õpe peres eesmärk on toetada noorte eesti keele omandamist läbi suhtlemise teiste omaealistega ning aktiivselt tegevustes kaasalöömise.

Kümme päeva eestikeelses peres koolinoortele väga hea keelepraktika kõrval ka võimaluse kogeda teistsugust elukorraldust. Peredes ühiselt tavalisest pereelust osa saades kasvab julgus ja oskus kasutada riigikeelt igapäevastes olukordades - areneb nn suhtluskeel. Noorte ja perede vahel tekivad koos kogetu põhjal head suhted, mille hoidmist jätkatakse ka pärast koosoldud aega.

Noortele pannakse kokku põnev programm, nii et jututeemadest ei tule neil kindlasti puudu. Külastatakse kohalikke vaatamisväärsusi, käiakse matkamas, peetakse lõkkeõhtuid ja piknikke, hoolitsetakse koduloomade eest ning mängitakse sportlikke võistlusmänge. Tegevuste valikul arvestatakse lisaks ilmale ka noorte sooviga.

Integratsiooni Sihtasutus on toetanud eesti keele ja kultuuri õpet peredes ja laagrites alates 1998. aastast ja sellest on osa saanud ligikaudu 20 000 last ja noort Eestimaa eri paigust. Pereõppe toimumise ajagraafik ning kontaktid avalikustatakse igal kevadel. Jälgige meie uudiseid.