Kodanikupäeva viktoriin 2019

2019. aasta kodanikupäeva viktoriin on lõppenud. Täname osalemise eest!

Küsimused koos õigete vastustega on kättesaadavad SIIN kuni 31.12.2019.

Tähelepanelik vastaja juhtis viktoriini korraldajate tähelepanu, et 2019. aasta viktoriini küsimusest  “Märgi ära, kes järgnevatest annavad ametisse astudes vande Riigikogu ees” oli üks õige vastusevariant puudu. Korrektne on, et ka õiguskantsler annab ametivande Riigikogu ees vastavalt õiguskantsleri seadusele (§ 7 lg 1). Vabandame eksituse pärast!

Kõik varasemad kodanikupäeva viktoriinid alates 2004. aastast on lahendamiseks avatud SIIN.

Ettepanekud ja tagasiside viktoriini korraldajale on oodatud e-posti aadressil viktoriin@integratsioon.ee.