Hange: Eesti keele kursused (eesti keeles) vähelõimunud püsielanikele, uussisserändajatele ja tagasipöördujatele (viitenumber 218036)

Konkursi aeg 03.01.2020 10:00 - 11.02.2020 14:00
Riigihange
Kood 218036
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1634241/general-info

Hange: Eesti keele kursused (eesti keeles) vähelõimunud püsielanikele, uussisserändajatele ja tagasipöördujatele (viitenumber 218036)

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Hanke eesmärk: ette valmistada ja ellu viia ajavahemikus 01.03.2020-31.12.2020 eesti keele A1-, A2-, B1-, B2- ja C1-tasemel (eesti keeles) kursused kokku 4000-le eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanikele, uussisserändajatele ja tagasipöördujatele vähemalt 250 keelerühmas parandamaks nende keeleoskust. Eesmärgi saavutamiseks sõlmitakse kuni 11 (üksteist) hankelepingut.

Rahastamisallikas: Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarve

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1634241/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 11. veebruaril 2020 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

+372 659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee