Year:
2013
Link:
https://moodle.e-ope.ee/login/index.php
Keywords:
estonian language training bilingual education higher education web-based learning learning materials European Social Fund 

Kursuse eesmärgid on:

1. pakkuda õppijatele võimalust omandada akadeemiliseks toimetulekuks ning igapäevaseks tööeluks vajalikul tasemel eesti keele oskust, täiendada ning kinnistada kontakttundides omandatud teadmisi;

2. arendada erialakeelt ning akadeemilise keele oskust, kinnistada erialaterminoloogiat;

3. arendada keelelist ja kommunikatiivset pädevust ning seeläbi kutsealaseid oskusi;

4. arendada nelja osaoskust (erialaste ja akadeemiliste tekstide lugemine, erialakeele ja akadeemiliste miniloengute kuulamine, akadeemiliste tekstide kirjutamine, rääkimine).

 

Kursuse maht on 48 tundi. Igas õppemoodulis on nelja osaoskust arendavad ülesanded C1 tasemel.

 

E-õppekursusel käsitletakse järgmisi  teemasid:

1. Akadeemilise stiili erijooned

2. Tehnoloogilised skeemid

3. Riskid ja ohutustehnika

4. Keskkonnakaitse

5. Jäätmekäitlus ja ohtlikud jäätmed

6. Kus saab veel minu eriala õppida?

7. Uurimistööd minu erialavaldkonnas

8. Kokkuvõtete kirjutamine artiklite põhjal

 

Kursus on loodud Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži insenerierialade üliõpilastele, kuid kursust on võimalik läbida igal soovijal iseseisvalt. Kui Moodle keskkonna kasutajaprofiil on loodud, siis sellele kursusele on ligipääs igale huvilisele.