Eesti keele mitteformaalse õppe väikeprojektid

Konkursi aeg 29.05.2018 00:00 - 21.06.2018 11:00
Projektikonkurss
Kood RK18EKV001
Korraldaja: Rakenduskeskus

Konkursi eesmärk on luua võimalusi, tehnoloogiaid ja võtteid eesti keele kasutamiseks loomulikus suhtluskeskkonnas ning seeläbi tõsta eesti keelt madalamatel tasemetel kõnelejate enesekindlust eesti keeles suhtlemisel igapäevaelus.

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused, riigi- ja riigiallasutused ning erasektori asutused juhul kui asutuse põhikirjaline tegevus on seotud hariduse või kultuuriga.

Projektikonkursi kogueelarve on 300 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 30 000 eurot.

Taotlus esitatakse elektrooniliselt (täpsemalt kirjas konkursijuhendi p. 8.3).

Taotluse esitamise tähtaeg on 21.06.2018.

Infopäev taotlejatele (edaspidi Taotleja) toimub 05.06.2018 kell 13:00-14:30 Tallinnas Sihtasutuses Lõõtsa 2A, 8 korrus) ja 11.06.2018 kell 11:00-12:30 Narvas Sihtasutuse nõustamiskeskuses (Kerese 3, II korrus).

Tallinna infopäevale palume registreeruda hiljemalt 04.06.2018 ja Narva infopäevale hiljemalt 8.06.2018 e-posti aadressil martin.eber@integratsioon.ee

Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium

Konkursi dokumendid:

Lisainfo:

Martin Eber

Rakenduskeskuse juht

+372 659 9067
martin.eber@integratsioon.ee