Eesti keele messide “Ku-ky” korraldamine (viitenumber 201556)

Konkursi aeg 24.10.2018 11:30 - 08.11.2018 10:00
Korraldaja: Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/728958/general-info

Hanke eesmärk: ette valmistada ja korraldada Tallinnas ja Narvas kaks (s.o üks Narvas ja üks Tallinnas) vähelõimunutele eesti keele õppimise võimalusi tutvustavat messi vastavalt käesolevas riigihanke alusdokumendis (sh. tehnilises kirjelduses) sätestatule, sealhulgas:

  • tutvustada külastajatele eesti keele õppimise metoodikaid ja vahendeid (sh juhendada valima kursusi ja teisi keeleõppe võimalusi);
  • jagada külastajatele juhiseid ja nõuandeid eesti keele õpingute alustamiseks või jätkamiseks;
  • jagada külastajatele juhiseid testide ja eksamite sooritamiseks, sh oma keeletaseme määratlemiseks;
  • õpetada külastajatele kasutama iseseisva keeleõppe materjale ja vahendeid;
  • teadvustada avalikkusele eesti keele õppimise võimalusi.

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr. 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevuse 5.1. „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“, alategevuse 5.1.1. „Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine“.

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/728958/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 8. novembril 2018 kell 10.00.

Lisainfo:

Kätlin Kõverik

Vanemnõustaja

+372 659 9032
katlin.koverik@integratsioon.ee