Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes

Konkursi aeg 03.02.2019 10:30 - 13.02.2019 15:00
Riigihange
Kood 205189
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus

Hanke eesmärk: toetada eestimaalaste eesti keele oskuse arenemist ning seeläbi suurendada eestimaalaste aktiivset osalust Eesti ühiskonnas. Hanke raames läbiviidavate tegevustena nõustatakse eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanikke ja uussisserändajaid eesti keele kohvikutes parandamaks osalejate eesti keele oskust ja toetamaks nende eesti keele õpioskuste kujunemist. Nõustamise tulemusena motiveeritakse ja inspireeritakse osalejaid eesti keelt iseseisvalt õppima ning juhendatakse toime tulema õppimist takistavate asjaoludega.

Hanke raames viiakse läbi eesti keele kohvikuid vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Harjumaal, Ida-Virumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Valgamaal, Tartumaal ja Pärnumaal.

Rahastamisallikas: Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevuse 5.1. „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“, alategevuse 5.1.1. „Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine”.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 13.veebruaril 2019 kell 15.00.

Lisainfo:

Kätlin Kõverik

Tallinna eesti keele maja vanemnõustaja

+372 659 9032
katlin.koverik@integratsioon.ee